• در باره ما

  اندیشه بکر نخستین موسسه در زمینه ارائه خدمات یادگیری مبتنی بر سنجش و تعیین سطح در شاخه زبان و کامپیوتر می باشد . بیش از یازده سال است که با خدمات خود به دانشگاهها ، سازمانها ، شرکتها و مدارس کمک می کنیم تا با استفاده از سنجش، عملکرد آموزشی خود را مورد ارزیابی قرار دهند .

  محتوای آزمونی شبکه یادگیری به کمک سنجش بکر بر اساس طرح و نقشه ای پیش بینی شده و مبتنی بر اصول معین توسط مؤلفین با تجربه مطابق با سرفصل های آموزشی تهیه و با به کارگیری اصول طراحی در قالب های متنوع عینی، نیمه عینی و انشایی طرح ریزی شده اند . در این آزمون ها تلاش شده ضمن جذاب بودن سئوالات طی یک روال منطقی و مفید هدف های آموزشی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آنجا که سبک یادگیری افراد با یکدیگر متفاوت است، امید است نتایج حاصل از این آزمونها، طبقه بندی هدف های رفتاری در چهار حوزه و قلمرو حیطه شناختی، عاطفی، روانی و کوششی برای یافتن نارسایی های آموزشی و کشف نقاط ضعف فراگیران جهت هدایت و بهبود یادگیری مورد استفاده قرار گیرد . 

  طبقه بندی سطوح زبان

  سطح مقدماتی، پیشرفته و تخصصی ویژه متقاضیان :


  - ادامه تحصیل در خارج از ایران


  - مهاجرت‌کنندگان به کشورهای انگلیسی زبان


  - داوطلبان شرکت در آزمون دکترای داخل کشور


  - و متخصصان رشته‌های مختلف که قصد دارند در دوره‌های تخصصی بین‌المللی در خارج از ایران شرکت کنند

  طبقه بندی سطوح کامپیوتر

  سطح مقدماتی، پیشرفته ویژه متقاضیان : 

  -  جویای کار 

  - افراد جدیدالااستخدام و کلیه کارکنان دولت 

  - با ارائه گواهینامه معتبر سازمان اداری و استخدامی کشور  

خطا در خواندن از پایگاه داده

اطلاعات بیشتر در بارهٔ این خطا